DOPRAVA ZDARMA S BALÍKOVNOU PŘI NÁKUPU NAD 1200 KČ

Reklamační řád

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 • Záruční doba na námi dodávané zboží činí 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Délka záruční doby se řídí platným ustanovením zákona.
 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží době vada, má kupující nárok tuto vadu reklamovat. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, neodborné montáže, nesprávného používání, nebo jiného nesprávného zásahu.
 • V závislosti na druhu vad a na povaze zboží v souladu s právním předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží čí vrácením zaplacené kupní ceny.
 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění.
 • Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamováno zboží kompletní. K reklamaci lze přijmout pouze zboží jehož stav neodporuje obecným zásadám hygieny, tj. řádně vyčištěné a vysušené.
 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj.dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování, údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. 
 • Záruční doba se vztahuje především na výrobní vady, které se většinou objeví již krátce po používání. Běžné opotřebení obuvi a vynošená obuv nepatří již do reklamačního řízení.
 • Záruka se nevztahuje na pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi a na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň.
 • Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě věděl. 

 

Místo pro uplatnění reklamace

 • Zboží se nevrací na dobírku. Takto zasílané zboží se nepřijímá a vrací se zpět odesílateli
 • Při nákupu v internetové obchodě www.malekrucky.cz  může kupující uplatnit reklamaci osobně přímo v provozovně Dětská obuv Malé krůčky, Trojanova 45, 269 01 Rakovník nebo reklamované zboží zaslat poštou na adresu uvedenou v kontaktech. K zásilce je třeba přiložit průvodní dopis nebo reklamační formulář, v němž kupující popíše reklamovanou vadu zboží.

 •  Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný (např. prodejním dokladem) .

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 

Odstranitelné vady

 • Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí funkce, kvalita a vzhled výrobku a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě.
 • Není-li tento postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupit od smlouvy.

 • Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.

Neodstranitelné vady

 • Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě řádně odstranit a které brání řádnému užívání výrobku. V takovém případě má kupující právo na výměnu zboží či odstoupení od smlouvy. Stejná práva má i pokud bylo zboží po sobě dvakrát reklamováno se stejnou vadou. 
 • V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží

 

Závěrečné ustanovení

Ve vztahu ke splnění povinnosti dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb. Prodávající informuje o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.8.2020